Werkwijze

Mijn motto voor een goede buitenruimte is “Een weelde aan planten in een helder ontwerp”. Een goed ontworpen buitenruimte is naar wens van de opdrachtgever en in evenwicht met de natuurlijke of gecultiveerde omgeving. De genius loci, de sfeer van de plek, vormt voor mij, samen met de persoonlijke wensen van de opdrachtgever, de basis voor de inrichting van een tuin, park of landschap. Ik ontwerp goed gedefinieerde ruimtes, ingericht met persoonlijk gekozen materialen en een aantrekkelijke beplanting. Ook maak ik samen met opdrachtgever de keuze voor het gewenste ecologische evenwicht. Daarbij hou ik rekening met de natuurlijke processen om ons heen en werk ik zoveel mogelijk zonder bestrijdingsmiddelen of een overmaat aan bemesting.

Kennismakingsgesprek

Als u een specifieke vraag heeft of een ontwerp of beplantingsplan wilt laten maken, dan maak ik graag een afspraak met u om kennis te maken en van gedachten te wisselen. Tijdens dit kennismakingsgesprek luister ik goed naar uw wensen en verlangens en bekijken we samen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de plek waar het om gaat. Ik leg u uit wat de gebruikelijke gang van zaken is bij het maken van een ontwerp of een beplantingsplan (of allebei) en noem u de daarvoor geldende kosten. Graag ontvang ik zoveel mogelijk eigen informatie van u, bijvoorbeeld foto’s of illustraties uit tijdschriften, om een goed beeld te krijgen van wat u als opdrachtgever voor ogen heeft.

Schetsontwerp

Een ontwerp bestaat gewoonlijk uit drie onderdelen: een schetsontwerp, een aangepast ontwerp en een definitief ontwerp.

Voor het maken van een eerste schetsontwerp heb ik een plattegrond van huis en tuin nodig, met de bijbehorende ligging en maten (bijv. bestaande bomen en heesters) en afmetingen (bijv. aanwezige gebouwen of verharding). Ook moeten hoogteverschillen in kaart worden gebracht, evenals de grens met de omringende percelen. Het scheelt veel werk als ik gebruik kan maken van bestaande tekeningen van huis en kavel. Van het huis is de ligging van ramen en deuren van belang. Een tekening van het Kadaster maakt snel de exacte ligging van het perceel ten opzichte van de zon duidelijk. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan ik op basis van het kennismakingsgesprek een schetsontwerp maken. Dit is een ruimtelijk ontwerp, aangevuld met een inrichtingsvoorstel voor structuur en suggesties voor verharding, meubilair of globale beplanting.

Aangepast en definitief ontwerp

Op basis van het schetsontwerp maak ik samen met u een aantal keuzes, meestal ingegeven door de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie of door de reikwijdte van het inrichtingsbudget. Eventueel vergeten zaken krijgen alsnog een plaats en persoonlijke voorkeuren worden nog eens nagelopen en in het ontwerp verwerkt. Ik laat een aantal beelden zien om het ontwerp te verlevendigen en om de sfeer weer te geven die ik voor u als opdrachtgever in gedachten heb.

Als na het doorspreken van het aangepast ontwerp alles duidelijk is, verwerk ik alles in het definitieve ontwerp. U ontvangt een mooie, met de hand opgewerkte ontwerptekening op A3-formaat of groter. Bij het ontwerp hoort een matenplan met de exacte afmetingen van verharding en eventuele constructies, zodat een hovenier of aannemer goed voorbereid met het plan van start kan gaan.

Beplantingsplan

Ook het maken van een gedetailleerd beplantingsplan bestaat in principe uit drie fases: een basisbeplantingsplan, een aangepast beplantingsplan en een definitief beplantingsplan.

Voor het maken van een beplantingsplan heb ik me door een aantal vakmensen erg laten inspireren. Allereerst door Dick en Wout Ploeger, die me bekend maakten met de standplaatseisen van planten, zoals deze ook gehanteerd worden door Hansen & Stahl (Die Stauden und ihre Lebensbereiche – Hansen, Richard und Friedrich Stahl, Verlag Eugen Ulmer, 1997, ISBN 3-8001-6630-5).  Daarnaast leerde ik bij vakvereniging Wilde Weelde de charme kennen van het werken met inheemse en wilde plantensoorten. En tenslotte ben ik erg gegrepen, hoe kan het anders, door het werk van getalenteerde ontwerpers en tuiniers als Henk Gerritsen, Piet Oudolf en Jacqueline van der Kloet. Samen met een aantal dierbare collega’s uit het vakgebied volg ik hun ontwikkelingen op de voet en leer ik nog dagelijks bij door hun ontwerpen en door mijn eigen praktijkervaring.