Landgoed Kraaybeekerhof

Voor het biologisch-dynamisch geleide landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen maakte ik een masterplan met het oog op het behoud van het landgoed voor de toekomst. Zo is er niet alleen rekening gehouden met de economische exploitatie van het landgoed, maar ook met de cultuurhistorische waarde van allerlei monumenten op het terrein, zoals de oude plantenkas, de oranjerie, de (restanten van de) slingervijver en de in het bos opgenomen ijskelder. Belangrijke zichtlijnen zijn open gehouden, speelplekken en bloemperken aangewezen, terrassen uitgebreid, bouwvolumes bepaald en parkeeroplossingen gezocht. Het plan is door het bestuur van de Kraaybeekerhof inmiddels meegenomen in de verdere onderhandelingen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere betrokkenen. Wordt vervolgd!