Geland in het landschap

In het buitengebied van Zeist, op de oeverwallen en zandafzettingen van de Kromme Rijn, is een energievriendelijke woning gebouwd op een voorheen agrarisch kavel. Het regenwater van de woning is afgekoppeld van het rioolsysteem en wordt naar de bodem geleid.
Huis en tuin hebben een strakke vormgeving en de beplanting sluit goed aan op de inheemse bomen en struiken die van oudsher in de omgeving voorkomen, aangevuld met oude fruitboomrassen. Ook is het plan om in de toekomst een bloemenweide in te zaaien. De landschappelijke struweelhaag bestaat uit vlier, hazelaar, sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos, egelantier, rode kornoelje en liguster en zorgt voor veel biodiversiteit.
Het oorspronkelijke ontwerp van het terrein en het terras rond de woning is van de hand van Wim Wijsman, landschapsarchitect.