Een tuin met geschiedenis

Op het terrein van een voormalige nertsenfarm is een nieuwe tuin aangelegd, aansluitend op de cultuurhistorie van de omgeving. De tuin ligt midden in het oeverwallenlandschap van de Kromme Rijn en bestaat voornamelijk uit zware kleigrond en zavel. Van oudsher komen in dit gebied veel fruitboomgaarden voor en ook nu weer is een kleine boomgaard aangeplant, aangevuld met bessen, druiven en frambozen. Naast de oorspronkelijke woning ligt een grote woonschuur, waarop een reuzeninsectenhotel is aangebracht. Dichtbij de woning is een groot terras aangelegd. Daarvandaan loopt een pad naar een speelweide. Het regenwater van de gebouwen is afgekoppeld en watert af op een greppel tussen de tuin en de boomgaard. Rondom een deel van het terrein ligt een brede landschappelijke struweelhaag. Stroken tussen de haag en de boomgaard zijn ingezaaid met wilde bloemen.