Webontwikkeling door Webparking
Wilna Kuipers Tuinwerk

Wilna Kuipers Tuinwerk

Mijn motto voor een goede buitenruimte is “Een weelde aan planten in een helder ontwerp”. Een goed ontworpen buitenruimte is naar wens van de opdrachtgever en in evenwicht met de natuurlijke of gecultiveerde omgeving. De genius loci, de sfeer van de plek, vormt voor mij, samen met de persoonlijke wensen van de opdrachtgever, de basis voor de inrichting van een tuin, park of landschap. Bij het ontwerpen streef ik naar goed gedefinieerde ruimtes, ingericht met persoonlijk gekozen materialen en een aantrekkelijke beplanting. Zo streef ik naar een aangename buitenruimte voor mens en dier en maak ik samen met opdrachtgever de keuze voor het gewenste ecologische evenwicht. Daarbij hou ik rekening met de natuurlijke processen om ons heen en werk ik zoveel mogelijk zonder bestrijdingsmiddelen of een overmaat aan bemesting.

Wilt u weten hoe uw privacy gewaarborgd is? Klik dan op bijgaande PDF.

Kennismakingsgesprek

Als u een specifieke vraag heeft of een ontwerp of beplantingsplan wilt laten maken, dan maak ik graag een afspraak met u om kennis te maken en van gedachten te wisselen. Tijdens dit kennismakingsgesprek luister ik goed naar uw wensen en verlangens en bekijken we samen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de plek waar het om gaat. Ik leg u uit wat de gebruikelijke gang van zaken is bij het maken van een ontwerp of een beplantingsplan (of allebei) en noem u de daarvoor geldende kosten. Graag ontvang ik zoveel mogelijk eigen informatie van u, bijvoorbeeld foto’s of illustraties uit tijdschriften, om een goed beeld te krijgen van wat u als opdrachtgever voor ogen heeft.

Schetsontwerp

Een ontwerp bestaat gewoonlijk uit drie onderdelen: een schetsontwerp, een aangepast ontwerp en een definitief ontwerp.

Voor het maken van een eerste schetsontwerp heb ik een plattegrond van huis en tuin nodig, met de bijbehorende ligging en maten (bijv. bestaande bomen en heesters) en afmetingen (bijv. aanwezige gebouwen of verharding). Ook moeten hoogteverschillen in kaart worden gebracht, evenals de grens met de omringende percelen. Het scheelt veel werk als ik gebruik kan maken van bestaande tekeningen van huis en kavel. Van het huis is de ligging van ramen en deuren van belang. Een tekening van het Kadaster maakt snel de exacte ligging van het perceel ten opzichte van de zon duidelijk. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan ik op basis van het kennismakingsgesprek een schetsontwerp maken. Dit is een ruimtelijk ontwerp, aangevuld met een inrichtingsvoorstel voor structuur en suggesties voor verharding, meubilair of globale beplanting.

Voorbeeld: schetsontwerp voor particuliere tuin in Bunnik

Aangepast en definitief ontwerp

Op basis van het schetsontwerp maak ik samen met u een aantal keuzes, meestal ingegeven door de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden van de locatie of door de reikwijdte van het inrichtingsbudget. Eventueel vergeten zaken krijgen alsnog een plaats en persoonlijke voorkeuren worden nog eens nagelopen en in het ontwerp verwerkt. Ik laat een aantal beelden zien om het ontwerp te verlevendigen en om de sfeer weer te geven die ik voor u als opdrachtgever in gedachten heb.

Als na het doorspreken van het aangepast ontwerp alles duidelijk is, verwerk ik alles in het definitieve ontwerp. U ontvangt een mooie, met de hand opgewerkte ontwerptekening op A3-formaat of groter. Bij het ontwerp hoort een matenplan met de exacte afmetingen van verharding en eventuele constructies, zodat een hovenier of aannemer goed voorbereid met het plan van start kan gaan.

Voorbeeld: vlindertuin bij stadsboerderij De Kleine Duiker in Barendrecht

Beplantingsplan

Ook het maken van een gedetailleerd beplantingsplan bestaat in principe uit drie fases: een basisbeplantingsplan, een aangepast beplantingsplan en een definitief beplantingsplan.

Voor het maken van een beplantingsplan heb ik me door een aantal vakmensen erg laten inspireren. Allereerst door Dick en Wout Ploeger, die me bekend maakten met de standplaatseisen van planten, zoals deze ook gehanteerd worden door Hansen & Stahl (Die Stauden und ihre Lebensbereiche – Hansen, Richard und Friedrich Stahl, Verlag Eugen Ulmer, 1997, ISBN 3-8001-6630-5).  Daarnaast leerde ik bij vakvereniging Wilde Weelde de charme kennen van het werken met inheemse en wilde plantensoorten. En tenslotte ben ik erg gegrepen, hoe kan het anders, door het werk van getalenteerde ontwerpers en tuiniers als Henk Gerritsen, Piet Oudolf en Jacqueline van der Kloet. Samen met een aantal dierbare collega’s uit het vakgebied volg ik hun ontwikkelingen op de voet en leer ik nog dagelijks bij door hun ontwerpen en door mijn eigen praktijkervaring.

Voorbeeld: beplantingsplan voor particuliere tuin in Bunnik

Aanleg

Het aanleggen van een ontwerp kan op verschillende manieren plaatsvinden. Ik kan u als opdrachtgever het werk uit handen nemen en het project door Wilna Kuipers Tuinwerk in regie laten aanleggen, d.w.z. op basis van mijn uurtarief, door een erkend bedrijf of een aannemer. De aannemer brengt dan zelf offerte uit voor de aanlegkosten van het project en ik begeleid het aanlegproces. Een andere mogelijkheid is dat ik namens Wilna Kuipers Tuinwerk zorgdraag voor het inkopen en plaatsen van de beplanting. Een derde mogelijkheid is dat u als opdrachtgever het ontwerp zelf uitvoert of zelf op zoek gaat naar een uitvoerder.

Voorbeeld: aanleg particuliere tuin in Soest

Tuincoaching

Na het aanleggen van het ontwerp en het plaatsen van de beplanting kan het zijn dat onderhoud van de beplanting gewenst is. In dat geval is het mogelijk om samen met u als opdrachtgever tegen het geldende uurtarief in de tuin aan de slag te gaan. Ik vertel dan in de hoedanigheid van tuincoach ter plekke wat we precies doen en waarom. Hiervoor geldt hetzelfde uurtarief als voor het reguliere onderhoud van de beplanting. Een goede regelmaat hiervoor is ongeveer één keer per maand.

Voorbeeld: coaching bij particuliere tuin in Zeist

Begeleiding

Het kan zijn dat een project al is aangelegd, maar dat er specifieke begeleiding gewenst is. U wilt misschien een bepaalde vegetatie tot ontwikkeling brengen, aangepast aan de omgevingsfactoren en de specifieke standplaatseisen van de beplanting. Ik kan in dat geval per seizoen een aantal keren langskomen om samen te werken en advies uit te brengen over het onderhoud en beheer en desgewenst een planning voor u maken.

Voorbeeld: begeleiding particuliere tuin in Bosch en Duin

Advies

Soms is er sprake van een specifieke vraag en zoekt u naar een (ontwerp)oplossing voor een probleem dat zich voordoet. Ook in dat geval kan ik langskomen en advies uitbrengen, ter plaatse en desgewenst uitgewerkt op schrift.

Voorbeeld: advies voor particuliere tuin in Driebergen

Cursus

Sinds een aantal jaren verzorg ik onder de vleugels van het Cursusproject Bunnnik een basiscursus “Tuinieren in Bunnik en omgeving”. Deze cursus biedt tal van praktische handreikingen en tips voor een goede aanpak van uw tuin en geeft informatie over de beste standplaats voor uw lievelingsplanten, over de samenstelling van de grond waarop u tuiniert en over de grote lijnen waarmee u een tuin kunt vormgeven. Bovendien is er ruim de gelegenheid om uw eigen tuinvragen aan de orde te stellen.

Voorbeeld: kleurgebruik in het werken met beplanting

Samenwerking

Als ontwerper is het vaak prettig om samen te werken met collega’s uit het vakgebied. Soms om gezamenlijk grotere of meer specifieke projecten te kunnen uitvoeren of voor de uitwisseling van kennis en ervaring. En soms ook om te kunnen doorverwijzen naar een collega met specifieke deskundigheid, zwaarder materieel of specifiek gereedschap.

Voorbeeld: samenwerking met L-tuinen in Werkhoven

Een weelde aan planten in een helder ontwerp