Webontwikkeling door Webparking
Wilna Kuipers Tuinwerk

Tijdelijke speelplek op schoolplein

Aanpassing speelplek bij tijdelijke huisvesting Joost van den Vondelschool in Amersfoort.

Op verzoek van de schoolleiding moest de aarden wal rond het plein afgeschermd worden en mochten op het schoolplein aantrekkelijke elementen komen voor de kinderen om mee te spelen. Ik heb gekozen voor een natuurlijk afscheiding van sterke, stekelige hagen. Vóór de hagen is een strook met moestuinvakken intetekend, afgewisseld met plantvakken met kleurige, hogere heesters. De keerwand wordt gevormd door een strook U-elementen, die tegelijkertijd dienstsoen zijn als klim- en zitelement.

Opdrachtgever: gemeente Amersfoort

Een weelde aan planten in een helder ontwerp