Webontwikkeling door Webparking
Wilna Kuipers Tuinwerk

Bostuin met natuurlijke beplanting

Een subtiel en avontuurlijk experiment: hoe maak je een bloemenweide op de arme zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug? Samen met de opdrachtgever heb ik diverse plantensoorten gezaaid, begeleid door een selectief wiedbeleid. Dominante grassoorten en dikke moskussens worden verwijderd. Spontane zaailingen worden op hun esthetische en ecologische waarde beoordeeld, waarna we besluiten of ze mogen blijven of niet. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ontdekt.

Dit is een meerjarenproject, waarbij de gehele tuin op een natuurlijke wijze beheerd wordt: niet te netjes, maar wel met een soms strenge sturende hand. Planten als zevenblad moeten het opnemen tegen rododendrons. Velden van rode en blauwe bosbes gaan over in bonte kardinaalsmuts, afgewisseld met spontaan verschenen inheemse bomen en struiken. Een heel andere kijk op tuinieren.

Een weelde aan planten in een helder ontwerp